نحوه خرید از طریق سایت:

کاربران می توانند با ارسال 1 به سرشماره 40525 به همه ی ویدئوهای تله کاپ به صورت نامحدود دسترسی داشته باشند که هزینه این دسترسی، روزانه ۵۰۰ تومان می باشد.


نحوه غیرفعالسازی بسته از طریق سایت:

جهت غیرفعالسازی بسته، Off را به سرشماره 40525 ارسال کنید.